ประกาศ งดเยี่ยมอาการอาพาธของพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม วันที่ 4- 8 กรกฎาคม 2563

…..ประกาศ งด เยี่ยมอาการอาพาธของพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
วันที่ 4- 8 กรกฎาคม 2563
…..เนื่องด้วยคณะแพทย์จะได้ถวายการรักษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และถวายคำแนะนำพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้พักฟื้นร่างกายให้เพียงพอ
…..ดังนั้นจึงประกาศงดเยี่ยมอาการอาพาธ ในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พักธาตุขันธ์ได้เต็มที่ จึงขอให้แจ้งคณะศิษยานุศิษย์ และญาติโยมทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือและห่วงใยได้ทราบโดยทั่วกัน

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ, ดร. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ของวัดมัชฌันติการาม
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ, ดร. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ของวัดมัชฌันติการาม

ประวัติพระพุทธิสารโสภณ

ประวัติพระพุทธิสารโสภณ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ, ดร. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ของวัดมัชฌันติการาม
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ, ดร. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ของวัดมัชฌันติการาม

ประวัติพระพุทธิสารโสภณ

พระพุทธิสารโสภณ นามเดิม เดช นามสกุล ศาลา ฉายา กตปุญฺโญ เป็นบุตร ของนายทอก นางใบ ศาลา เกิดวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ บ้านเลขที่ ๓๓ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร บรรพชา ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ วัดสุทธิมงคล อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อุปสมบท ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระอุปัชฌาย์ พระครูพุฒิวราคม วัดคามวาสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิจิตรธรรมสาร วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวิทิตคุณาภรณ์ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประวัติพระพุทธิสารโสภณ”