ภาพงานวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม และงานทอดผ้าป่า

วัดมัชฌันติการาม ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ, มหาวิทยาลั …

ภาพงานวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม และงานทอดผ้าป่า Read More »