ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมง …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »