ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้สอบผ่านแผนกธรรม-บาลี ประจำปี พ.ศ. 2563