ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 16 ต.ค. 65

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอ …

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 16 ต.ค. 65 Read More »