ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เมรุลอย, หนังสืออนุสรณ์, ย่ามพระ, ตาลปัตร, ถุงผ้า, งานพระราชทานเพลิงศพ.”พระพุทธิสารโสภณ (เดชกตปุญฺโญ)”

••ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ &&& เมรุลอย ตามกำลั …

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เมรุลอย, หนังสืออนุสรณ์, ย่ามพระ, ตาลปัตร, ถุงผ้า, งานพระราชทานเพลิงศพ.”พระพุทธิสารโสภณ (เดชกตปุญฺโญ)” Read More »