fbpx

ต้านภัยโควิด

ขอเชิญท่านทานบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาบริจาคปัจจัยซื้อข้าวสาร หรือบริจาควัตถุทาน ต้านภัยโควิด 19

ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ. “เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น” วัดมัชฌั …

ขอเชิญท่านทานบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาบริจาคปัจจัยซื้อข้าวสาร หรือบริจาควัตถุทาน ต้านภัยโควิด 19 Read More »

ประมวลภาพการแจกข้าวสาร และวัตถุทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19

“เพียงคิดช่วยเขา…ใจเราก็สุขแล้ว ” ••ขออนุโมทนาบุญ …

ประมวลภาพการแจกข้าวสาร และวัตถุทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19 Read More »