ข้อห้ามมิให้บวชแก่กุลบุตรที่บิดามารดามิได้อนุญาต

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติข้อห้ามมิให้บวชแก่กุลบุตรที่บิดามา …

ข้อห้ามมิให้บวชแก่กุลบุตรที่บิดามารดามิได้อนุญาต Read More »