ขอน้อมถวายความอาลัย พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

#ขอน้อมถวายความอาลัย พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดี …

ขอน้อมถวายความอาลัย พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร Read More »