fbpx

ขอน้อมถวายความอาลัย เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต

ขอน้อมถวายความอาลัย
เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
กรรมการมหาเถรสมาคม
ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
———————
คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร