fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

***ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑ มกราคม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๐๐.๐๙ น.
@ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๑.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๒๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
๑ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม

สวดมนต์ข้ามปี, สวดมนต์ข้ามปี 2567, วัดมัชฌันติการาม, ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่, บวชเนกขัมมะ, สวนป่าปฏิบัติธรรม, ป้าย, ป้ายไวนิล,