fbpx

กำหนดการ เข้ารับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ “พระมหาบุญยอด สุเมโธ” ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕