fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์และวันพระ

 

ปฏิบัติธรรมทุกวันพระและวันอาทิตย์ ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม
ปฏิบัติธรรมทุกวันพระและวันอาทิตย์ ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม