fbpx

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2565

•••ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานให้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป
•••ณ อุโบสถ วัดมัชฌันติการาม วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ เป็นต้นไป.