fbpx

ลอยกระทง ณ ท่าน้ำวัดมัชฌันติการาม 8 พ.ย. 2565

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ท่าน้ำวัดมัชฌันติการาม
•••วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
>>>ทางวัดมีกระทงให้บูชา
*** ขอเชิญจิตอาสา ร่วมทำกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ ศาลาการเปรียญ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป