fbpx

เขตบางซื่อ ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 20 ธ.ค. 65 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

>>> เขตบางซื่อ ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร