fbpx

กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (ภาคเช้า)

วัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล มีการทำบุญตักบาตร หน้าลานศาลาการเปรียญ ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ แสดงธรรมโดย พระสมุห์แวงชัย ธมฺมกาโม ดร.ผช.เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม จากนั้นผู้อำนวยการเขตบางซื่อ นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ เป็นประธานในการ เปิดกรวย ถวายพระพร ปฏิญาณตน และทำกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเช้า มีการแสดงธรรมในช่วงที่ ๒ แสดงธรรมโดย พม.เกรียงไกร สิริวฒฺฑโน ผช.เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม