DSC_0719_resize

ภาพพุทธศิลป์ข้างกำแพงวัดมัชฌันติการาม, นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส, พระพุทธเจ้า, พระบรมศาสดา, วัดมัชฌันติการาม

ภาพพุทธศิลป์ข้างกำแพงวัดมัชฌันติการาม, นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส, พระพุทธเจ้า, พระบรมศาสดา, วัดมัชฌันติการาม