wallpaper

wallpaper, วัดมัชฌันติการาม, ภาพพื้นหลัง, watmatchan, พระ, พระพุทธศาสนา, เณร, สามเณร, เจดีย์, โบสถ์, วิหาร, ศาลา, กุฎิ, เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม2561
เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม ถ่าย 14 เมษายน 2561
ศาลาท่าน้ำ วัดมัชฌันติการาม
ศาลาท่าน้ำ
เจดีย์เก่า วัดมัชฌันติการาม
เจดีย์เก่า
โบสถ์-เจดีย์-วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์และเจดีย์วัดมัชฌันติการาม
หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดมัชฌันติการาม
หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธุ์ อาจาโร

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, พระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, หลวงตาพันธ์, หลวงตาพันธ์ อาจาโร, หลวงปู่พันธ์ อาจาโร, งานพระราชทานเพลิงศพ, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, เมรุลอย, เมรุ, งานศพ, วางดอกไม้จันทร์

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธุ์ อาจาโร ได้จัดเป็นเมรุลอย หน้าศาลาการเปรียญ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ                           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, พระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, หลวงตาพันธ์, หลวงตาพันธ์ อาจาโร, หลวงปู่พันธ์ อาจาโร, งานพระราชทานเพลิงศพ, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, เมรุลอย, เมรุ, งานศพ, วางดอกไม้จันทร์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, พระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, หลวงตาพันธ์, หลวงตาพันธ์ อาจาโร, หลวงปู่พันธ์ อาจาโร, งานพระราชทานเพลิงศพ, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, เมรุลอย, เมรุ, งานศพ, วางดอกไม้จันทร์

อ่านเพิ่มเติม “งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธุ์ อาจาโร”