wallpaper

wallpaper, วัดมัชฌันติการาม, ภาพพื้นหลัง, watmatchan, พระ, พระพุทธศาสนา, เณร, สามเณร, เจดีย์, โบสถ์, วิหาร, ศาลา, กุฎิ, เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม2561
เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม ถ่าย 14 เมษายน 2561
ศาลาท่าน้ำ วัดมัชฌันติการาม
ศาลาท่าน้ำ
เจดีย์เก่า วัดมัชฌันติการาม
เจดีย์เก่า
โบสถ์-เจดีย์-วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์และเจดีย์วัดมัชฌันติการาม
หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดมัชฌันติการาม
หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗, บวชเณร, เณรฤดูร้อน, สามเณร, บวชเณรภาคฤดูร้อน, เณรน้อย, อบรมสามเณร, อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗”