fbpx

หล่อพระ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ “พระนิรันตราย” วันที่ 12 สิงหาคม 2563

>>>>พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พุทธะปูชา มะห …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ “พระนิรันตราย” วันที่ 12 สิงหาคม 2563 Read More »

โครงการหล่อพระประธาน(พระนิรันตราย) เพื่อประดิษฐานประจำศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ เจ้าอ …

โครงการหล่อพระประธาน(พระนิรันตราย) เพื่อประดิษฐานประจำศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม Read More »