ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2567

*** ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2567 Read More »