fbpx

วัดน้อย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

เพื่อสมบททุนการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดมัช …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 Read More »

ขอน้อมถวายความอาลัย พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

#ขอน้อมถวายความอาลัย พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดี …

ขอน้อมถวายความอาลัย พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร Read More »