ขอเชิญร่วมมุทิตา การทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค

วัดมัชฌันติการามและสำนักศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ ส …

ขอเชิญร่วมมุทิตา การทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค Read More »