กำหนดการวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑