ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน ๓ องค์