ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62