fbpx

ความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 29/01/2564

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และบรรยากาศสวนป …

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 29/01/2564 Read More »

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการามวันที่ 7 มีนาคม 2563: ช่วงเตรียมโครงหลังคาเพื่อมุงหลังคา

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโครงการสร้างสว …

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการามวันที่ 7 มีนาคม 2563: ช่วงเตรียมโครงหลังคาเพื่อมุงหลังคา Read More »