ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีบรมพุทธาภิเษก