fbpx

รวมภาพกิจกรรม

อบรมปฏิบัติธรรม 16 เมษายน 2565 ต้อนรับปีใหม่ไทย

พิธีถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน แด่ พระพุทธิสารโสภณ 4 เม.ย. 2565

ภาพวาดพุทธศิลป์