fbpx

คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ไล่โควิด

คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนให้มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ณ อุโบสถวัดมัชฌันติการาม

ขอบคุณเครดิตรูปภาพจากเว็บ “กัลยาณมิตร”