fbpx

ตู้ปันสุข วัดมัชฌันติการาม (ตู้มัชฌันปันสุข)

ช่วยแบ่งปันในช่วง โรคระบาดโควิด 19 (Covid 19) ถึงจะไม่มาก แต่ก็มีค่ามากสำหรับผู้ที่ไม่มี และขาดแคลน แล้วเราก็จะได้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ตู้มัชฌันปันสุข ตั้งอยู่หน้า สนง.ฌาปนสถาน

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก