fbpx

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ของนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

หลวงพ่อวิริยัง สิรินฺธโร, ครูสมาธิ, ฝึกสมาธิ,
•••พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ของนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) กรุงเทพมหานคร