fbpx

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๖

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม