ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน “หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต” วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน "หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต" วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า), ฟังธรรม, ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ปฏิบัติธรรม, หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต, พระกรรมฐาน, วัดป่าศรัทธาถวาย, วัดถ้ำเต่า, วัดมัชฌันติการาม, ป้าย, ป้ายไวนิล,