fbpx

ขอเรียนเชิญ มาตรวจสุขภาพ…ฟรี!! กับโครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

วันที่ 25 เมษายน 2567

นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การคัดกรองมะเร็งสตรี การคัดกรองจอประสาทตา การตรวจวัดสายตา ทันตกรรม การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านต่างๆ และบริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขแมว ฯลฯ จากหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่

โดยจะให้บริการประชาชนฟรี

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ