ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕