พิธีบำเพ็ญกุศล ๗๓ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ.,ดร.

•••ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๗๓ ปี ชาตกาล …

พิธีบำเพ็ญกุศล ๗๓ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ.,ดร. Read More »