การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุ …

การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๖๔ Read More »