“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561

สนง.เลขานุการฯ เผยสมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ ใจควา …

“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561 Read More »