รายการร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง