วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ …

วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »