ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม