ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

•••ร่างกายและลมหายใจ เป็นสิ่งล้ำค่า เป็นสมบัติที่มีค่าท …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Read More »