fbpx

งานพระราชทานเพลิงศพ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เมรุลอย, หนังสืออนุสรณ์, ย่ามพระ, ตาลปัตร, ถุงผ้า, งานพระราชทานเพลิงศพ.”พระพุทธิสารโสภณ (เดชกตปุญฺโญ)”

••ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ &&& เมรุลอย ตามกำลั …

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เมรุลอย, หนังสืออนุสรณ์, ย่ามพระ, ตาลปัตร, ถุงผ้า, งานพระราชทานเพลิงศพ.”พระพุทธิสารโสภณ (เดชกตปุญฺโญ)” Read More »

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, พระครูใบฎีกาพันธ์ อาจาโร, หลวงตาพันธ์, หลวงตาพันธ์ อาจาโร, หลวงปู่พันธ์ อาจาโร, งานพระราชทานเพลิงศพ, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, เมรุลอย, เมรุ, งานศพ, วางดอกไม้จันทร์

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธุ์ อาจาโร

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธุ์ อาจาโร ได้จัดเป็น …

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาพันธุ์ อาจาโร Read More »