คำกล่าวอาราธนาธรรม

คำกล่าวอาราธนาธรรม   พรหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ กัตอ …

คำกล่าวอาราธนาธรรม Read More »