ติดต่อฌาปนสถาน (เมรุ)

ติดต่อสอบถามงานศพ จองศาลา, ติดต่อฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงทุกชนิด (เผาศพสัตว์เลี้ยง)

พระมหาบุญยอด สุเมโธ   โทร. 094-004-6876
พระมหาปฏิพล ปฏิพโล โทร. 063-313-3841

อ่านเพิ่มเติม “ติดต่อฌาปนสถาน (เมรุ)”

ติดต่อวัด

วัดมัชฌันติการาม
เลขที่ ๑๐๒ ถนนวงศ์สว่าง ๑๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ ๑๐๘๐๐
สำนักงานวัดฯ โทร./แฟกซ์ 02-587-6750,
ติดต่อนิมนต์พระโทร. 089-149-8310

Contact : Watmatchantikaram
Address : 102 Wongsawang 11 Rd. Bangsue Bangkok  10800
Tel./Fax. 02-587-6750
E-mail : watmatchan@outlook.com