fbpx

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี, ทอดกฐิน, ทอดกฐินสามัคคี, วัดมัชฌันติการาม, สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ป้าย, ป้ายไวนิล, กฐิน