salapatibuttum62

ศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลา, แบบศาลา, แบบศาลาปฏิบัติธรรม

ศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลา, แบบศาลา, แบบศาลาปฏิบัติธรรม