ไฟล์เสียงคำขอบรรพชาอุปสมบท (คำขานนาค)

ดาวน์โหลด คำขานนาคแบบเดี่ยว (ธรรมยุติ) คลิก>>>> 

การเตรียมตัวก่อนบวช